Medewerking wordt verleend door de mannenkoren ‘Dit is ’t ús bynt (Damwoude) en Harpe Davids (Genemuiden). Ook zullen er verschillende gemengde koren hun medewerking aan deze bondsdag verlenen.