Dirigent

Geplaatst op: 16 januari 2010

Minne Veldman

 

Met ingang van 1 januari 2011 is de bekende musicus Minne Veldman als dirigent verbonden aan het mannenkoor Harpe Davids uit Genemuiden. Hieronder volgt zijn Curriculum Vitae.

Minne VeldmanMinne Veldman werd op 8 februari 1980 in het Groningse Sauwerd geboren.

In 1990 kreeg hij voor het eerst orgelles. Zijn leermeesters waren achtereenvolgens Roelof Elsinga, Sietze de Jong en Harm Jansen.

Aan het Conservatorium in Zwolle studeerde hij hoofdvak Orgel bij Harm Jansen. Op 29 juni 2001 slaagde hij voor het eindexamen Orgel Eerste Fase met orgelwerken van Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, César Franck en Jéhan Alain, uitgevoerd op het Schnitger-orgel in de Grote of Sint Michaëlskerk en het Adema-orgel in de Dominicanenkerk te Zwolle.

Op 14-jarige leeftijd begeleidde Minne in Hasselt voor het eerst een kerkdienst en twee jaar later gaf hij in Zwolle zijn eerste orgelconcert.

Als vaste organist was hij van 1995-1997 verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Hasselt. Sinds 1998 is hij organist van de Rehobothkerk te Urk. In 1997 en 1998 won hij het Flevolands Orgelconcours voor jongeren.
Van zijn orgelspel zijn inmiddels vijf solo-cd’s verschenen.

De eerste werd opgenomen op het 2-klaviers A.A. Hinsz-orgel in de Grote Kerk te Harlingen (2002),
de tweede op het 3-klaviers A.A. Hinsz-orgel in de Grote of Martinikerk te Bolsward (2004)
en de derde op het 4-klaviers A.A. Hinsz-orgel in de Sint Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen (2006).
Op de vierde cd speelt Minne Veldman Duitse en Franse orgelwerken op het Rudolf Knol-orgel in de Grote of Stephanuskerk te Hasselt (2008)
en op de vijfde cd koraalbewerkingen op orgels in Kampen (Sint Nicolaas- of Bovenkerk), Amersfoort (Grote of Sint Joriskerk) en Hasselt (Grote of Stephanuskerk) (2008).

Minne is dirigent van een zestal koren. Drie van die koren komen uit Urk: het Christelijk Gemengd Koor Excelsior (sinds 1998 was Minne dirigent van het toen opgerichte Christelijk Gemengd Koor Adoramus; in 2006 is dit koor gefuseerd met het Christelijk Gemengd Koor Excelsior (1971)), Kinderkoor De Blijde Stem (sinds 1997) en Jeugdkoor Let Us Worship (sinds 2002).
Verder is hij in 2002 benoemd als dirigent van het Gereformeerd Mannenkoor Adoramus te Hoogeveen, en de Christelijke Koorvereniging Sursum Corda te Bunschoten-Spakenburg. Met ingang van september 2006 is hij als dirigent werkzaam bij het Gereformeerd Gemengd Koor Zingt Voor Hem te Ommen en omstreken. Als vervangend organist en dirigent is hij verbonden aan het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo. Van 2002 t/m 2005 was hij ook dirigent van het Christelijk Mannenkoor Meppel en van 2006 t/m 2007 van Kinderkoor Immanuël te Ommen.

Er zijn cd’s verschenen van De Blijde Stem (2003, 2005 (+dvd, met gemengd koor Adoramus), 2007), mannenkoor Adoramus (2004, met De Blijde Stem) en Sursum Corda (2008). Eind 2008 verscheen een Kerst-cd van De Blijde Stem, Excelsior, Adoramus, Sursum Corda en Zingt voor Hem.

Verder is Minne werkzaam als componist/arrangeur en uitgever van eigen bladmuziek voor orgel en voor koren. Zo verschenen onder meer negen bundels met orgelmuziek in notenschrift en in klavarskribo. Een aantal werken uit deze bundels heeft hij ook opgenomen op zijn verschillende orgel-cd’s.

Minne heeft een uitgebreide concertpraktijk. Hij treedt regelmatig op als organist, pianist en dirigent, als solist en als begeleider. Jaarlijks geeft hij tal van orgelconcerten in den lande. Ook concerteerde hij in Hongarije en Zuid-Afrika.

www.minneveldman.nl

 
 

 

 

 

 

 

Albert Bekendam (dirigent van 2004-2010)

 
 

Dirigent Albert Bekendam

 

In het voorjaar van 2004 ontstonden er plannen voor de oprichting van een mannenkoor vanuit de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden. In het najaar van 2004 kon een mannenkoor gerealiseerd worden, dat als naam ‘Harpe Davids’ kreeg. Meer dan 50 koorleden waren op de eerste repetitieavonden aanwezig. Binnen enkele jaren groeide het koor uit tot ca. 70 zangers.

Ook een dirigent werd in 2004 aangetrokken: Albert Bekendam (1952). Hij heeft ruime ervaring opgedaan in de muziekwereld: speelde al op jonge leeftijd mee in een fanfarekorps, studeerde aan de Zwolse Muziekschool het vak Trompet en ontwikkelde zich verder tot trompettist. Ook volgde hij cursussen harmonie, fanfare en directie bij musicus en componist Piet van Meyer. De liefde tot de koperblazers is altijd gebleven…

In Hollandscheveld dirigeerde hij inmiddels enkele jaren een kinder- en gemengd koor. Ook in Genemuiden stond een koor onder zijn hoede, evenals in de buurtschap ’s-Heerenbroek. Als trompettist verleende Albert Bekendam veelvuldig medewerking bij koren en zanguitvoeringen.

Er volgde later een periode van muzikale rust. Toch bleef de belangstelling voor muziek bij Albert Bekendam. In 2004 zei hij dan ook volmondig ‘ja’ op het verzoek van het interim-bestuur om het dirigentschap bij Harpe Davids te vervullen. ‘Ik zal jullie de eerste jaren op weg helpen.’ Voor Albert Bekendam was een mannenkoor nieuw, en voor veel van de koorleden was een mannenkoor ook nieuw.

Ongeschoolde zangers moest Albert Bekendam ‘aan het zingen zien te krijgen’. Iedereen was nog onervaren: dirigent, bestuur, organisten en zangers. In december 2004 volgde de eerste uitvoering: medewerking aan de jaarlijkse kerstbijeenkomst in de grote zaal van de kerk. In 2005 kon Harpe Davids zich met zijn leden en dirigent presenteren op de eerste psalmzangavond die het koor in de Jachin en Boaz kerk had georganiseerd, keurig in koorpak gestoken.

In nauw overleg tussen muziekcommissie en dirigent werd er hard gewerkt aan het opbouwen van een repertoire: koorbewerkingen van psalmen en geestelijke liederen. Inmiddels kreeg Harpe Davids op bescheiden wijze bekendheid in de regio en werd er meegewerkt aan enkele zangavonden in Grote – of St. Stefanuskerk in Hasselt en de Bovenkerk in Kampen. In mei 2010 werd in de Bovenkerk te Kampen de eerste cd van Harpe Davids onder leiding van Albert Bekendam opgenomen. Verder werd aan deze cd medewerking verleend door Johan Bredewout (vleugel), Leon Koppelman (panfluit), Maurice van Dijk (trompet), Corine Wielink (viool) en Annemet Lems (sopraan).

In hetzelfde jaar gaf Albert Bekendam aan zijn dirigentschap na ruim 5 jaar te willen beëindigen. In de zomer van 2010 werd tijdens een informeel samenzijn met koorleden afscheid genomen van Albert Bekendam als dirigent.

Mannenkoor Harpe Davids is veel dank verschuldigd aan zijn oud-dirigent. Onder zijn leiding werd een stevig fundament gelegd, dat een opvolger perspectief biedt!