Uitnodiging open repetitieavond

Geplaatst op: 20 januari 2011

– Download hier de uitnodiging in PDF –

Minne Veldman nieuwe dirigent mannenkoor Harpe Davids in Genemuiden

Met ingang van 1 januari 2011 is de bekende musicus Minne Veldman als dirigent verbonden aan het mannenkoor Harpe Davids uit Genemuiden.

Graag nodigen wij jouw uit om op DV maandag 24 en/of maandag 31 januari a.s. vanaf 20.00 uur één van onze ‘Open repetitie-avonden’ bij te wonen. Op deze avonden kun je de verrichtingen van koor en dirigent volgen. Een kopje koffie wordt je in de pauze van harte aangeboden en is er gelegenheid voor informele ontmoeting met dirigent en koorleden.

Mannenkoorzang uit Genemuiden en omstreken weet zich breed gedragen onder de bevolking. Een reden des te meer om je aan te sluiten bij Mannenkoor Harpe Davids onder leiding van haar nieuwe dirigent om samen psalmen en geestelijke liederen te zingen.
Het komende jaar zal meegewerkt worden aan uitvoeringen in Genemuiden (Psalmzangavond), Kampen (Bovenkerk) en Leeuwarden (Grote Kerk).

De koorrepetities vinden elke maandagavond vanaf 20.00 uur plaats in de grote zaal van Jachin en Boazkerk in Genemuiden.

Bijzonder doen wij ook een beroep op de vele jongeren uit onze grote reformarische achterban om zich aan te sluiten bij ons koor. Mannenkoor Harpe Davids is in 2004 opgericht vanuit de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden. Een groot deel van onze leden komen echter ook uit kerkverbanden waarmee we ons nauw verbonden weten. De onderlinge verbondenheid is bijzonder groot te noemen. Het geeft beslist verrijking aan je sociale leven.

Wij ontmoeten je graag bij Harpe Davids. En…voor referenties kun je de bijna 70 koorleden gewoon raadplegen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur mannenkoor Harpe Davids.
Henk Altena, Voorzitter
Dominic van Dieren, Secretaris

Minne Veldman