Flinke opkomst open repetitieavond

Geplaatst op: 28 januari 2011

-Uitnodiging tweede open repetitieavond in PDF-

De eerste open repetitieavond van Harpe Davids op maandag 24 januari heeft geresulteerd in een behoorlijke belangstelling. Voorzichtig kan gesproken worden van een ‘niet verwacht succes’ bij het aanmelden van nieuwe koorleden. Minne Veldman toonde zich blij en verrast door de opkomst van de vele belangstellenden op deze eerste open repetitieavond.

De tweede open repetitieavond staat genoteerd voor DV maandag 31 januari. Voor onze ‘moeilijke beslissers’: een prachtige gelegenheid om te gaan luisteren bij het repeteren van Harpe Davids onder leiding van Minne Veldman. Niet alleen het samen zingen van de psalmen en geestelijke liederen roept herkenbaarheid op. Harpe Davids betekent ook ‘harmonische klanken’ van onderlinge betrokkenheid, een krachtig saamhorigheidsgevoel, het onderhouden van je ‘social networks’ en een hartelijk gevoel van samenbinding van koorleden uit de diverse kerkverbanden.


Voor de vele jongeren in onze grote reformatorische achterban is er nogmaals deze oproep.
Je bent van harte welkom! Naast je studie is het zingen op Harpe Davids een uitstekende bezigheid om eens even wat anders te doen.

DV maandagavond 31 januari om 20.00 uur volgt de tweede open repetitieavond in de grote zaal van de Jachin en Boaz kerk.

We ontmoeten u/jou graag bij Harpe Davids!

Inmiddels is de lijst van ‘koorreferenties’ gegroeid. Maakt het nog gemakkelijker om een enthousiast koorlid van Harpe Davids te ontmoeten!

Noteer in uw/jouw agenda:
DV vrijdag 4 maart, 19.30 uur: Psalmzangavond m.m.v. Harpe Davids onder leiding van Minne
Veldman en de Bovenstemgroep Genemuiden.

Voor verdere informatie: www.harpedavidsgenemuiden.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Mannenkoor Harpe Davids.
Henk Altena, voorzitter
Dominic van Dieren, secretaris (dvdieren@kliksafe.nl)