Verslag Psalmzangavond 4 maart 2011

Geplaatst op: 4 maart 2011

In alle bescheidenheid mogen we terugzien op een goede psalmzangavond. Het zingen van bekende en geliefde psalmen samen met de Bovenstemgroep was ‘als een geweldig gedreven wind’ en klonk breed en massief door de kerkruimte. Psalmen van heimwee, psalmen van verlangen, psalmen van troost en tot slot een ‘zegenende psalm’ waarmee we deze bijeenkomst mochten afsluiten. Zo’n avond doet ons goed!

Ook Burgemeester Bilder toonde zijn belangstelling om op deze psalmzangavond aanwezig te zijn.

Voor Harpe Davids was deze psalmzangavond toch wel een beetje bijzonder. ’t Was onze eerste uitvoering met Minne Veldman als ‘nieuwe man’ van Harpe Davids. Inmiddels is het wel duidelijk geworden dat het tussen dirigent en de koorleden gewoon goed klikt. Dit blijde gerucht is bij velen doorgedrongen en heeft geresulteerd in een behoorlijke stijging van het aantal koorleden. Het fundament dat in het verleden door dirigent Albert Bekendam gelegd is, biedt nu een stevige basis voor groeimogelijkheden.

Verder kon het bestuur van Harpe Davids de penningmeester van het Deputaatschap Bijzondere Noden verblijden met het overhandigen van een cheque ter waarde van euro 3.500,00 Dit mooie bedrag was voortgekomen uit de netto-opbrengst van de verkoop van de cd ‘Om Uw goedheid eer te geven’.

De bijdrage van Harpe Davids bestond uit de psalmbewerkingen van Klaas Jan Mulder (Psalm 42), Willem Hendrik Zwart (Psalm 139), Feike Asma (Psalm 75), Peter Eilander (Psalm 38) en tot slot twee psalmbewerkingen van Minne Veldman: Psalm 9 en Psalm 140.

Psalm 42 noteerde Mulder in maart 1964. Heel spoedig na zijn aantreden in 1962 als dirigent bij het Kamper Mannenkoor DEV. En kort hierna verscheen het voor het eerst op een 25 cm lp, opgenomen in de Martinikerk in Bolsward. Een jongensachtige dirigent met een ‘vaderlijke’ sigaarrokende Feike Asma aan het orgel… De kracht van al zijn verdere koorcomposities ligt in de eenvoud. Daarom zingen veel mannenkoren tot op de huidige dag graag zijn koormuziek.

De melodie van Psalm 38 kenmerkt zich door smeking en geween, een psalm die juist aan het begin van de lijdensweken gezongen kan en mag worden. De verrassende harmonisaties van Peter Eilander passen helemaal bij deze mooie psalmmelodie. Nieuw was voor ons de kennismaking met de psalmbewerkingen van Minne Veldman, geschreven in een herkenbaar idioom. De krachtige inzet van Psalm 9: ‘Ik zal met hart en mond o Heer’, blijmoedig geven lof en eer.’ Beheerst en blijmoedig!

We zijn ds. C. Hogchem zeer erkentelijk voor zijn leiding op deze psalmzangavond. Zijn toepasselijk gesproken woorden mochten maar ingang vinden in het hart van de aanwezigen.