Verslag van de zangavond in de Bovenkerk, Kampen

Geplaatst op: 12 april 2011

Zaterdagavond 9 april 2011 hield Stichting Ontmoeting een zangavond in de prachtige historische Bovenkerk te Kampen.

Muzikaal thema van deze avond was het lijden en sterven van de Heere Jezus. Daarnaast werd deze avond aandacht besteed aan het werk van de Stichting Ontmoeting: de hulpverlening aan onze dak- en thuisloze naaste.

Behalve Harpe Davids gaf ook Reformatorisch jongerenkoor Omnia Cum Deo onder leiding van Harry Dekker acte de présence. Dit koor opende de avond met het zingen van het prachtige Adoramus van Th. Dubois naar een bewerking van Harry Dekker. Tijdens het zingen van dit stuk stond het koor opgesteld bij het koororgel in het achterste deel van de kerk. Na de opening door ds. M. van Kooten uit Elspeet zong Omnia Cum Deo achtereenvolgens ‘O hoofd bedekt met wonden (J.S. Bach), Er is meer (Rolf Lovland), Psalm 22 (Claude Goudimel) en Kom en zie (G. Kendrick)’. De begeleiding op het Hinsz orgel was in handen van Niels Adema.

Dominee van Kooten stond in zijn meditatie stil bij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lukas 10. Vanuit dit hoofdstuk werd ons een spiegel voorgehouden. Hoe gaan wij met onze hulpbehoevende naaste om? Wat zou Jezus doen? Vanuit de tekst kwam ook een aansporing om onze naaste in nood behulpzaam te zijn. Onze naaste ver weg en dichtbij.

Het is voor ons allen nodig dat wij dit in Christus Kracht mogen doen en dat wij bewogen zijn met onze medemens. Ook met onze vijanden. Ook met mensen die, als het ware, in de goot leven. Dominee van Kooten wees ons ten slotte op Hem die vernederd is en gestorven is aan het kruis. Mag dit ook voor ons gebeurd zijn?

Na de meditatie was het de beurt aan Harpe Davids om een vijftal stukken ten gehore te brengen. Onder leiding van onze dirigent Minne Veldman zongen we achtereenvolgens ‘Psalm 38 (Peter Eilander), Psalm 42 (Klaas Jan Mulder), t’ Is middernacht (Klaas Jan Mulder), Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten (Minne Veldman) en Zoek eerst het koninkrijk van God (Harm Hoeve)’. Onze vaste ‘speellieden’ Harm Beens en Jan Koster droegen zorg voor de orgelbegeleiding. Samen met Omnia Cum Deo werd als slotstuk ‘Ook voor mij’ van Dick van Luttikhuizen gezongen. We zongen als koor geconcentreerd. ‘Sommigen hadden het vuur in de ogen’: zei Minne. Bovenal verliep de avond in ontspannen sfeer. Door onze dirigent die rust en controle uitstraalde en door de sfeer die de monumentale Bovenkerk heeft. De grote kerkruimte met zijn hoge plafond, massieve pilaren en dikke muren die het lawaai van de buitenwereld tegenhouden ademt nu eenmaal de sfeer van rust. Dominee van Kooten eindigde de avond met gebed en deelde mee dat de collecte voor Stichting Ontmoeting een bedrag van € 1176,- had opgebracht. In alle opzichten mogen we terugzien op een zeer geslaagde en goede zangavond.

Jaco Bijlaar