Verslag zangavond Leeuwarden 15 april 2011

Geplaatst op: 28 april 2011

Vrijdag 15 april jongstleden waren we te gast in de Grote- of Jacobijnenkerk te Leeuwarden. Uitgenodigd door de Evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeente in Leeuwarden. Voor Harpe Davids was de medewerking uniek; het was de eerste keer dat ons koor haar klanken mocht laten horen in deze monumentale kerk. Een impressie.

Zangavond in LeeuwardenLeeuwarden. De stad die sinds het afgelopen jaar door kerkelijke nieuwsredacties op de voet gevolgd wordt door de komende sluiting van een vijftal kerkgebouwen, ooit behorend tot de Hervormde gemeente of de Gereformeerde Kerk. Sterk teruglopend kerkbezoek noopt men tot deze ingreep. Was het Evangelie voor Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid, Anno Domini 2011 actueler dan ooit!

Leeuwarden. Deze stad is het ‘werkterrein’ van onze geliefde vriend Evangelist S. de Visser die al diverse jaren het evangelisatiewerk mag verrichten vanuit de Evangelisatiepost ‘Achter de Hoven’. Aan de rand van de binnenstad en toch middenin de stad. Als een ‘nachthutje op de komkommerhof’. In alle eenvoudigheid mag de boodschap van het lieflijk Evangelie aangeboden en verkondigd worden. ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid’.

De reis naar de Friese hoofdstad ging per luxe touringcar. Samen reizen versterkt de onderlinge band en bevordert beslist de onderlinge koorband.
Het was een ‘open avond’ en deuren van de Grote Kerk stonden wijd open. Ev. De Visser mediteerde vanaf de kansel over de betekenis van ‘Goede Vrijdag voor …’. Zomaar wat gedachten van zijn korte preek. Over de ‘kwaaddoeners, de een ter rechterzijde- en den ander ter linkerzijde’, over het gebed van de moordenaar. Over het gebed voor de moordenaar. De betekenis van het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Goede Vrijdag: Verzoening door voldoening.
Zangavond in LeeuwardenDat was het centrale onderdeel van deze Paaszangavond in Leeuwarden. Het was geen avond ‘van de grote (bezoekers) getallen’. De enkele bezoekers uit Leeuwarden kwamen uit de ‘heggen en uit de steggen’ en wie weet wat het Woord op deze avond nog gedaan heeft.
Zo’n avond is voor ons Mannenkoor waardevol en waardevast! Want het gaat om een Boodschap die gehoord moet worden in de hut van de armen en in het paleis van de koning.
We sloten af met samenzang van psalm 89, de bekende verzen van het 7e en 8e couplet. We moeten het toegeven, ook buiten de muren van de Jacobijnerkerk was zang en orgel hoorbaar. Een heel Leeuwarden kon het horen: ‘Door U, door U alleen is, om ‘t eeuwig welbehagen’ Met Ethan’s 89ste psalm kan de Kerk mee Thuiskomen. Storeloos en eindeloos.

In de late avond namen we afscheid van Leeuwarden. De stad was gestild en lantaarns verspreidden een gedempt licht door de museale straten van Leeuwarden. De volle maan stond in volle glans aan het donkere firmament heel ver omgeven door licht twinkelende sterren. Deed me denken aan de woorden van Jesaja ‘En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de HEERE de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen is, genezen’ Dan is er hoop, dan is er uitzien. We groeten onze Zeeuwse vriend De Visser! De Koning der Kerk die wandelt tussen de gouden kandelaren en Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt zij Ev. De Visser en zijn gezin en gemeente nabij!

JK