Vrede voor Jeruzalem

Geplaatst op: 24 september 2011

De eerste repetitieavonden met Harpe Davids zijn inmiddels achter de rug. De ‘mannen van Minne’ verstaan hun plicht; voor zover mogelijk zijn de koorleden van Harpe Davids aanwezig. Trouw aan hun dirigent, trouw aan het koor, trouw aan elkaar. De stoelenrijen vertonen geen lege zittingen. Nieuwe gezichten vullen de repetitieruimte. Psalm 9 geeft Minne Veldman op. ‘Ik zal met hart en mond o Heer’, blijmoedig geven lof en eer.’ Krachtige mannenstemmen vullen de ruimte. Diep én warm, vol van eerbied, vol van ’t gemoed. We zingen Psalm 42 in de bekende bewerking van Klaas Jan Mulder. Minne dirigeert met overtuiging. Deze geliefde psalm krijgt diepte en wordt ingevuld door het koor ‘dat zoekt naar de waterstromen.’ Het heimwee ‘wanneer zal ik naderen voor Uw ogen’ laat Minne het koor inleven. De geloofszekerheid van Korach dat de Heere Zijn uitkomst zal geven, krijgt kracht als de mannen deze psalm sterk aanzetten. Bij de laatste woorden van de regel ‘En mijn hart, wat mij moog’ treffen,’ houdt heel even de muziek op, en is het stil. Het blijft ook even stil. Alsof Minne wil aangeven: let nu eens op wat je gezongen hebt. Nog één regel, ‘Tot den God mijns levens heffen.’ Met volle overtuiging laat Minne het koor deze regel in een brede klank zingen.

Een andere psalmbewerking wordt onderwerp van studie voor het komende seizoen. Een dubbel stuk zelfs! Het zijn de Psalmen 72 en 122, die afwisselend gezongen worden op de bekende melodie van ‘Yerushalayim’. Onder ons bekend als ‘Jeruzalem, o stad van goud’. Minne heeft hiervoor een bewerking geschreven die als zeer geslaagd kan worden beschouwd. De rijkdom van de ‘Koningspsalm’ en het verlangen van de pelgrims naar Jeruzalem wordt in alle haar facetten weergeven. Het opschrift voor deze psalmbewerking heeft Minne aangegeven met ‘Vrede voor Jeruzalem’. De bassen en baritons laten hun sonore klanken horen: ‘De bergen zullen vrede dragen, de heuvels recht, ‘ als later de 1e en 2e tenoren hun tegenstem geven met een zachte klank. Er vormt zich een muzikale klank die zich als ‘eerbiedwaardig’ laat typeren. Klanken die vertrouwd en lief’lijk voor hart en geest zijn.

‘Vrede voor Jeruzalem’: een passende tekst voor dit mooie koorwerk, dat Harpe Davids toe kan voegen aan zijn repertoire. Wij hopen dit DV regelmatig uit te gaan voeren. ‘Vrede voor Jeruzalem.’ Er is vandaag strijd om Jeruzalem. Landen rondom Israël zijn in beweging. Sinds 1948 heeft het Joodse volk weer een eigen staat. De aanvallen zijn in de loop der jaren niet uitgebleven. Jeruzalem, een stad die ons lief moet zijn… Ooit werd eens aan ds. A. Hoogerland gevraagd of hij wel eens in Jeruzalem geweest was: ‘Ja, soms mag ik wel eens wandelen door de straten van Jeruzalem…‘Jeruzalem Foto:RD

Bij het afscheid van ds. E. Hakvoort besloot burgemeester Hofland zijn toespraak met een wens die bij Joden in gebruik is: ‘Tot ziens in Jeruzalem.’

Vrede voor Jeruzalem. Vrede in het nieuwe Jeruzalem. Die heimwee hebben, komen daar thuis.

JK