Verslag Reformatiebijeenkomst Kampen

Geplaatst op: 9 november 2011

De Bovenkerk in Kampen is voor Harpe Davids geen onbekende vriend meer. In deze kerk hebben we onze eerste cd opgenomen. In het prille begin van ons koor werkten wij mee aan een uitvoering ten behoeve van Stichting Ontmoeting in de Kamper basiliek. We glommen van trots, immers voor elk koor is de Bovenkerk in Kampen een ‘must’. De weldadige akoestiek, de gouden orgelklank en de grote ruimte: ingrediënten die een mens blij en gerust maken.

Niet alleen zijn het deze uiterlijkheden, maar ook om andere zaken zijn we graag in Kampen: de hartelijkheid die wij ervaren van de gastmannen en de gastvrouwen in Bovenkerk is bijzonder te noemen. In goed overleg met de Hervormde Gemeente in Kampen -als eigenaar van de Bovenkerk- kunnen wij veel organisatorische zaken in alle rust bespreken.Reformatiebijeenkomst Bovenkerk Kampen

Het leek ons juist om op 29 oktober 2011 een uitvoering te geven die in het teken zou staan van de Reformatie. We waren ook zeer verblijd dat ouderling H. van Dieren de algehele leiding wilde verzorgen en Willem Visscher bereid was een appelwoord uit te spreken. In de traditie van de vele Reformatieherdenkingen die rond 31 oktober gehouden worden, sprak Willem Visscher op deze avond een appelwoord uit: ‘We zijn totaal uitverkocht’. Woorden die Calvijn opgetekend had in een van zijn vele boeken. Het leven en werk van Calvijn werd in hoofdlijnen getekend. De beide delen van Calvijns Institutie lagen zichtbaar op de kansel. De rede van Willem Visscher was uitstekend gedocumenteerd en bevatte elementen uit de kerkgeschiedenis.

Minne Veldman soleerde deze avond als organist met de orgelsolo ‘Fantasie over Een Vaste Burcht’ van Jan Zwart (1877-1937). Een compositie die Jan Zwart bij het 400-jarig bestaan van de Reformatie op 31 oktober 1917 het licht deed zien. Deze orgelbewerking was het eerste muziekstuk dat Jan Zwart van zijn hand voor uitgave gereed maakte: boek 1 van de serie ‘Nederlandsche Orgelmuziek’. Van de vele koraalbewerkingen die Zwart later heeft uitgegeven wordt ‘Een vaste burcht’ tot op heden als één van zijn beste orgelwerken beschouwd. Met oog voor detail en verfijning gaf Minne Veldman een meesterlijke uitvoering van dit hervormingslied.

Als dirigent ‘beheerde’ Minne Veldman Harpe Davids. Onder zijn leiding zongen we de psalmen Davids in bewerkingen van Mulder, Zwart en Veldman. Eerbiedig, deftig en groots. Een klank die we kunnen omschrijven als rond en warm.

Voor de organisten Harm Beens en Jan Koster was Arjan Kuiper deze avond hun steun en toeverlaat. Hij beheerde de vele registers die aan weerszijden van de speeltafel zijn aangebracht. Bij uitvoeringen in de Bovenkerk is een registrant van onschatbare waarde. Wij zijn hem veel dank verschuldigd!

De Reformatie hebben wij in Kampen herdacht. Met hart en mond hebben we afgesloten met het Lutherlied: ‘Een vaste burcht is onze God’. Als een stem van vele wateren, zo immens. Machtig en eenparig zongen we dit gezang. God is een Toevlucht!