De Psalters in Canada en Amerika

Geplaatst op: 10 april 2012

‘Their life is precious in their sight.’

Het was de eerste kennismaking met de Psalters, toen ik ze hoorde zingen bij ons eerste bezoek aan onze eerste gemeente in Canada. ‘Hun leven is dierbaar in Zijn ogen.’ Het was vertroostend en bemoedigend voor me, toen ik daar in die vreemde kerk in een vreemd land zat. Het heeft me zeker geholpen om spoediger gewend te raken aan die ongewone Psalters en die zelfs te leren waarderen. Vaak hebben we ze na de avonddienst met de jongelui in de pastorie nog gezongen.

Deze Psalters zijn berijmingen, soms bijna letterlijk, van het boek der Psalmen. Omdat er verschillende berijmingen zijn van elke psalm, telde de bundel oorspronkelijk 413 nummers. De meeste coupletten bestaan vaak maar uit vier of zes regels en, ook omdat ze ritmisch gezongen worden, kan men gerust als dominee verscheidene coupletten opgeven.

Toen de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten aan de overkant na jaren eindelijk overgingen op Engelstalige diensten, ging men ‘The Psalter’ van de United Presbyterian Church gebruiken. Deze Amerikaanse kerk hanteerde in de negentiende eeuw een bundel waarin zowel Engelse en Schotse als Amerikaanse psalmberijmingen en melodieën vertegenwoordigd waren. In 1887 besloot de UPC deze bundel te herzien. Het duurde nog even, maar in de jaren 1897-1905 ging een groep mensen ermee aan de slag. Daartoe behoorden ook vertegenwoordigers van acht andere Amerikaanse en Canadese kerkverbanden. Na een grondige controle publiceerde de UPC The Psalter in 1912. Deze Psalters waren geselecteerd uit verschillende psalmberijmingen. In het hele boek waren slechts drie Geneefse melodieën te vinden: bij de Psalters 87 (wijze 68), 268 (134) en 353 (124).

Van de ‘enige gezangen’ die het Nederlandse psalmboek kent, stonden alleen de lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon in The Psalter. Daarnaast bevatte de bundel acht doxologieën: gezongen lofspreuken waarmee de kerkdienst besloten wordt. Gezangen zijn er in de Netherlands Reformed Congregations nooit gezongen, al dachten de Nederlandse gasten dat wel eens, omdat Psalters soms de melodie hebben van een Nederlands gezang.

Een commissie van de NRC heeft deze bundel ook eerst grondig doorgenomen en er later Hollandse psalmen op de Geneefse melodieën, die in het Engels waren vertaald, aan toegevoegd. Toen telde het Psalterboek 450 nummers.

Begin jaren negentig werden ook de vertaalde belijdenisgeschriften achter in het boek aangevuld en verbeterd. Met uitzondering van de beide gemeenten in de staat New Jersey (Clifton en Franklin Lakes) zingen de NRC de Geneefse melodieën iso-ritmisch.

Het invoeren van de Psalters had invloed op de liturgie: in de Amerikaanse gemeenten wordt meteen na de slotzang staande een doxologie gezongen, gewoonlijk: ‘Praise God, from Whom all blessings flow…’ of Psalter 197: ‘Now blessed be Jehovah God.’

Van de oorspronkelijke Psalters bestaan heel weinig muzikale bewerkingen. De NRC –leden zijn mede ook hierdoor niet gewend aan lange voor- en naspelen, terwijl in veel gemeenten nooit tussenspelen gebruikt worden. Als je dat als organist opeens zou doen, zou dat raar overkomen.

Dit is zomaar iets over The Psalters en het zingen ervan in de overzeese gemeenten.

Het is goed de Heere te psalmzingen. Dat kan ook door middel van Psalters. Maar daar is wel het werk van de Heilige Geest voor nodig. Moge de Heere Zijn genade nog rijk verheerlijken, ook onder onze jeugd, We hopen dat de gemeentezang en ook de begeleiding daarvan, tot Gods eer mag zijn. Hij is het waard gediend en geprezen te worden.

Ds. C. Vogelaar