Geweldiger dan het bruisen van grote wateren

Geplaatst op: 21 september 2013

Amachtigeralsdasbrausenfgelopen vakantie bezochten mijn vrouw en ik ‘de Liechtensteinklamm’. Een prachtig natuurschouwspel van talloze watervallen die in de loop van vele jaren een diepe ‘Schlucht’ hebben gemaakt in het berglandschap van Oostenrijk. In 1875 is dit ravijn toegankelijk gemaakt en kunnen toeristen de indrukwekkende kracht van het water van nabij ervaren. En indrukwekkend is het: van allerlei kanten komt het water door het ravijn en stort met bulderend geraas naar beneden, soms wel vele tientallen meters. Als je daar loopt bewonder je de schoonheid en kracht van de natuur. Je probeert zoveel mogelijk de indrukken in je op te nemen en natuurlijk de mooiste foto’s te schieten om de herinneringen te bewaren. En plotseling, op een rots, een beetje afzijdig van het natuurschoon hing een bordje (zie foto) met de volgende tekst: “Mächtiger als das brausen grosser Wasser, mächtiger als die Brandung des Meeres ist der Herr in der höhe” (Psalm 93:4).

Deze tekst bij een plek waar de natuur haar kracht toont zet je aan het denken. Natuurlijk mogen we genieten van de schepping. In de Nederlandse Geloofbelijdenis wordt het benoemd als “…een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid…”. Maar dit aanschouwen alleen zal toch tekort schieten voor de eeuwigheid. Hoe mooi de natuur ook is en hoe zeer je hierin de grootheid van God kunt ervaren, het levende Woord is hét middel wat kan lijden tot de kennis van de ware God.

En daar hebben we de link met ons koor. Wij mogen verkondigers zijn van dat Woord, in gezongen vorm. Hierbij mag én moet ons streven zijn om dit zo mooi en verzorgd mogelijk te doen. Maar uiteindelijk moet het ons grote doel zijn om dit Woord te brengen. Dit hoeft niet per definitie evangelisatie te zijn. Wellicht mag ons zingen gebruikt worden om iemand te raken die al jarenlang stil en gerust elke zondag naar de kerk gaat. Óf juist die jongere die op een van de vele kruispunten van zijn/haar leven staat. Wie zal het zeggen? Dat is ook niet aan ons, bij ons rust de taak om het zuivere Woord ook zuiver te late klinken.

Mede namens de rest van het bestuur spreek ik de wens uit dat dit ook zo mag zijn in het komende seizoen. Zo de Heere wil en wij leven zullen we een druk seizoen hebben en in alle delen van het land zingen. Daarbij ontkomen we niet aan de verantwoordelijkheid om ons in te zetten om dit zo goed mogelijk te doen. We hopen dat dit bij een ieder van ons zo leeft en zien uit naar een goed, maar bovenal gezegend seizoen.

watervalDan kom ik toch nog weer terug bij het water van ‘de Liechtensteinklamm’. Het water in die klamm heeft er voor gezorgd dat harde rotstenen zich uiteindelijk gewonnen moesten geven. In de loop van vele jaren heeft het water haar weg gebaand. Hierbij kwam bij mij de gedachte op dat hier een vergelijk met het repeteren is te maken. De voortdurende herhaling zorgt ervoor dat uiteindelijk het mooiste resultaat behaald wordt. Maar nog veel belangrijker, laten voor ons en elkaar er naar uit zien dat door die gedurende herhaling van Gods Woord de harde rotsteen van het hart gebroken mag worden.

Mede namens het bestuur wens ik u/jou dat van harte toe.

Bernard van Dieren

Voor hen die meer willen weten over ‘de Liechtensteinklamm’: www.liechtensteinklamm.at