The Last Post

Geplaatst op: 18 november 2013

In onder andere België en Engeland worden voorbereidingen getroffen om DV in 2014 stil te staan bij de Eerste Wereldoorlog, die op 28 juli 1914 begon. De moord op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, door een Servische nationalist, was de directe aanleiding van de oorlog. Het resulteerde in een Habsburgs ultimatum aan het Koninkrijk Servië. Er werden verschillende allianties, die gevormd waren tijdens de afgelopen decennia, ingeroepen, zodat binnen een paar weken de grootmachten in oorlog waren. Via hun kolonies verspreidde het conflict zich gauw over de wereld. Op 28 juli 1914 begon het conflict met de Oostenrijks-Hongaarse invasie van Servië, gevolgd door de Duitse invasie van België, Luxemburg en Frankrijk en een Russische aanval op Duitsland. Het begin van één der gruwelijkste oorlogen ooit. Engeland verloor ruim 900.000 manschappen. Op 11 november 1918 kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Deze dag, ‘Wapenstilstanddag’ is in België en Frankrijk nog steeds een nationale feestdag. In Engeland wordt ook jaarlijks stilgestaan bij het einde van de Eerste Wereldoorlog. Engelse families komen in grote getale naar de eregraven in België om een klaproos op het graf van een gesneuvelde militair neer te leggen.
The Last Post
Bron: http://www.toerisme-ieper.be

De Belgische vestingstad Ieper, gelegen in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen, lag tussen 1914 en 1918 midden in de gevechtszone tussen Duitse, Franse en Britse troepen. De historische binnenstad met haar monumentale panden en de beroemde middeleeuwse Lakenhal op de Markt werden volledig verwoest. De verwoestingen waren zo hevig dat overwogen is de stad niet meer op te bouwen, maar te laten liggen als een macaber gedenkteken. Toch is besloten de stad Ieper te herbouwen. De wederopbouw duurde ruim veertig jaar…

In Ieper wordt de Eerste Wereldoorlog nog dagelijks herdacht. Elke dag om acht uur ’s avonds wordt de Last Post er gespeeld onder de Menenpoort door de leden van de Last Post Association, als herinnering aan de gesneuvelden in Ieper. Het verkeer rondom de poort wordt stilgelegd. De Last Post is een trompetsignaal, afkomstig uit het Britse leger. Het werd gespeeld als afsluiting van de dag, tijdens inspectie van de posten. Tegenwoordig wordt de Last Post gespeeld bij militaire herdenkingen en begrafenissen. Bij de dodenherdenking op 4 mei wordt het trompetsignaal van de Last Post eerst uitgevoerd, gevolgd door de twee minuten stilte vanaf 20.00 uur.

De Menenpoort in Ieper is een stadspoort aan de oostzijde van de oude stad. De poort werd gebouwd als Brits oorlogsmonument en draagt de namen van 54.896 vermiste soldaten. De blazers zijn de klaroeners van de brandweer te Ieper. Deze traditie werd aangevangen op 24 juli 1928. Op donderdag 9 juli 2015 zal de Last Post voor de 30.000e maal geblazen worden onder de Menenpoort.

De Last Post Assocation in Ieper draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken rond deze eervolle gebeurtenis. Een website met uitgebreide informatie verwijst voor bijzonderheden: www.lastpost.be.

Peter Eilander verwerkte het bekende thema van de Last Post in een prachtige mannenkoorbewerking van ‘Heer’, wees mijn Gids’.

JK