In ’s werelds duist’re nacht

Geplaatst op: 19 december 2013

Verslag Kerstconcert Hasselt 2013

Op dinsdagavond 17 december 2013 hield Harpe Davids haar, inmiddels traditionele, kerstconcert in de Grote- of St. Stephanuskerk in Hasselt.
Een groot deel van het koor gaf acte de precense. Ook de toehoorders waren rijk in getal. De kerk was heel goed gevuld.

Klokslag acht uur opende het koor de avond met het zingen van ‘Stille Nacht’. Wat werd er eerbiedig en gevoelvol gezongen. Een waardevolle opening van deze avond. De verder te zingen stukken werden deze avond in drie blokken van drie ten gehore gebracht. Oude bekenden als ‘O heil’ge nacht’ en Psalm 68 werden afgewisseld met nieuwkomers als ‘Bethlehem’ en ‘Gij daald’, Heer Jezus, van Uw troon’.
Er werd goed geschakeld tussen de verschillende zangvolumes en thema’s. Stevig en snel bij ‘Looft God, gij Christ’nen, maakt Hem groot’. Zacht en teer bij ‘Heilige nacht’.
kerstconcert-hasselt-2013

Verrassend was de uitvoering van ‘Vol van pracht’. Het eerder aangeleerde zangritme was veranderd en het eerste couplet werd a capella gezongen. In de kerk zag je de mensen ingespannen als met hernieuwde aandacht luisteren.

Harm Beens droeg deze avond zorg voor de begeleiding van het koor op het schitterende Rudolf Knolorgel. Hij deed dit op voortreffelijke wijze. Ook onze dirigent Minne Veldman zette zich achter de klavieren voor een mooie orgelsolo en de begeleiding van het samen gezongen lied ‘Daar is uit ’s werelds duist’re wolken’.

De leiding deze avond was in handen van de heer M.T. Al-Chalabi, student aan de Theologische school van de Gereformeerde Gemeenten. In zijn meditatie overdacht hij met ons het Kerstevangelie. Naar aanleiding van de Lofzang van Maria, waarvan wij voorafgaand het 3e vers zongen, stond hij stil bij de vruchten van haar geloof. Maria maakte hoogzwanger de lange reis naar Bethlehem. Dit deed zij door onvoorwaardelijke overgave aan de wil van God. Vervolgens benoemde student Al-Chalabi de verschillen tussen de aardse boodschapper (keizer Augustus) en de Hemelse Boodschapper (de Heere Jezus). Hij zette de aardse boodschap (een volkstelling, tijdelijk van aard) tegenover de Hemelse Boodschap (de komst van Gods Zoon naar deze aarde, een blijvend nooit veranderend Evangelie). Van nature is ons hart als de herberg waar geen plek is voor Hem. Wat een wonder en wat een liefde van God dat hij aan mensen die nooit naar Hem vragen toch zijn Zoon wil schenken en dat in deze donkere dagen het Kerstevangelie nog mag klinken. In de duistere nacht anno 2013. Mag het ook in ons hart ingang vinden?

De kern van de Kerstboodschap klonk ook door in de laatste zinnen van het lied ‘De Koningszoon’ dat het koor ter afsluiting zong:

‘God heeft beloofd
Een leven tot in eeuwigheid

Voor wie in Hem gelooft’

Het concert werd afgesloten met het ‘Ere zij God’. Een overbekend maar nog altijd prachtig lied. Na afloop werd bij de uitgang van de kerk een collecte gehouden (ter bestrijding van de onkosten). Een tevreden dirigent en tevreden koorleden praatten na, er was ruimte voor ontmoeting, er klonken enthousiaste reacties. We mogen in dankbaarheid terugzien op een waardevolle, muzikale en mooie zangavond.

Jaco Bijlaar