Terugblik op ons concert in Yerseke

Geplaatst op: 6 februari 2014

’t Was een lange busrit van Genemuiden naar het Zeeuwse Yerseke. De tijd van terugkomst was op een moment dat een gewone burger zijn hoofd diep in het kussen had gestoken en het lichaam diep genesteld was onder warme deken….

De tour naar Zeeland heeft ons een zeer aangename avond bezorgd, die is vastgelegd in de annalen van Harpe Davids en ons nog lang zal geheugen!
De ontvangst in Yerseke door mannenkoor Ethan was in één woord: geweldig! Het past ons om langs deze weg onze Zeeuwse vrienden zeer, zeer hartelijk te bedanken voor de gastvrijheid waarmee we door ‘Ethan’ zijn verwelkomd op de late vrijdagmiddag van 31 januari 2014. Een heerlijke broodmaaltijd, uitgebreid met slaatjes en broodjes kroket stond gereed voor de mannen van Harpe Davids. Een rondrit langs de haven van Yerseke was eveneens indrukwekkend. ‘Ons bint niet zuunig.’
Bij het vertrek was ‘Yerseke’ blijkbaar bezorgd dat wij een barre terugtocht voor de boeg zouden hebben. Zij voorzagen ons van een overweldigend overlevingspakket met lekkernijen die de meter van de weegschaal waarschijnlijk naar rechts heeft doen uitslaan…

De herdenkingsavond van de watersnoodramp werd traditioneel in de Hervormde Kerk in het vissersstadje gehouden.
De kerk puilde uit van belangstelling, maar door het plaatsen van een groot aantal stoelen, vonden de meeste bezoekers een plekje. Een kinderkoor bracht mooie liederen ten gehore, ‘Ethan’ zong diverse koorstukken en ‘Harpe Davids’ bracht haar repertoire ten gehore. ‘Ethan en ‘Harpe Davids’ samen was misschien wel één van de mooiste momenten op deze avond.
Psalm 42 in de bewerking van Klaas Jan Mulder gedirigeerd door Minne Veldman was voor de Zeeuwen een openbaring. Nog nooit hadden zij deze psalm zo intens, en zo vol overgave gezongen als onder de handen van Minne Veldman.

Deo Volente in 2016 hoopt Ethan stil te staan bij haar 50-jarig jubileum. In de 80er-jaren van de vorige eeuw maakte het koor een geweldige opgang in de reformatorische achterban. Zingen bij Ethan was een voorrecht. Het Christelijk Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden stond model voor Ethan. Wijlen dirigent Rijk. J. Rijkse (1938-2012), organist Pieter Heykoop én de uitvoeringen in de ‘Dordtse Dom’ was een zeer geslaagde combinatie. Plaatopnamen met Klaas Jan Mulder (Grote Kerk te Breda) en later met Pieter Heykoop in Den Haag (Lutherse Kerk). In 1991 de eerste cd-opname vanuit de Grote Kerk in Dordrecht met psalmen en geestelijke liederen, die door een RD-recensent als ‘zeer verzorgd’ werd omschreven. Aan de roem werd later intern geknaagd en verlies van leden volgde.

Toch blijft Ethan een ‘tempelkoor’ waar wij met veel respect naar luisteren. Het was Hendrik Last die op een van de eerste oprichtingsvergaderingen van Harpe Davids in een klaslokaal van de Rehobothschool de wens uitsprak: ‘We moeten in Genemuiden nét zo’n mannenkoor hebben als Ethan in Yerseke.’ Zo veel indruk en respect maakte Ethan. Nu hebben we voor het eerst samen gezongen, Ethan en Harpe Davids.

Tenslotte: het is de laatste jaren een goede gewoonte dat een drietal mannenkoren van Gereformeerde Gemeente een zangavond beleggen voor de Theologische School te Rotterdam. Zelf herinner ik nog de geweldige avond in de ‘Dom van Dordrecht’ met Klaas Jan Mulder als begeleider. avond. Harpe Davids heeft nog nooit meegewerkt aan een dergelijke avond. Wie weet,  komt daar nog eens verandering in…

JK