‘Een toevlucht voor de Zijnen’

Geplaatst op: 3 november 2015

 

Verslag Hervormingsconcert Amersfoort.

Zaterdagavond 31 oktober 2015 bezochten de zangers van Harpe Davids de Sint Joriskerk in Amersfoort. De eerste grote uitvoering van het seizoen 2015-2016.

Deze keer stonden wij samen met de dames en heren van Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu uit Barendrecht op het podium onder het indrukwekkende Naberorgel.

De toetsen van dit prachtige instrument werden deze avond bespeeld door Marco den Toom. Pianist Lennart Moree moest helaas wegens ziekte deze avond aan zich voorbij laten gaan. Zijn ingeplande pianosolo werd daarom een orgelsolo, met verve uitgevoerd door Marco.

Harpe Davids (onder leiding van Minne Veldman) mocht de avond openen met het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’. Dit bekende werk werd met overtuiging neergezet. Dominee J.J. van Eckeveld stond vervolgens in zijn openingswoord stil bij de kern van de Kerkhervorming: de boodschap van zonde en genade.

Deze boodschap is door Maarten Luther weer teruggebracht in (in eerste instantie) Duitsland. Op duidelijke wijze legde de predikant uit Zeist de inhoud hiervan uit. De moordenaar Barabbas werd vrijgelaten. De reden van zijn vrijlating was de gekruisigde Christus. Alle aanwezigen werd de vraag aan het hart gelegd: zijn wij al vrijgelaten uit de gevangenis van de zonde? Hebben wij die Borg en Middelaar al leren kennen en hebben wij Hem lief gekregen? Die grote Zaligheid is ook vandaag nog te verkrijgen. Hij is ook anno 2015 een toevlucht voor de Zijnen.

Een uitspraak van Luther was: ‘goede muziek heft het hart hemelwaarts.’ Wat zou het groot zijn als de muziek van deze Hervormingsavond daartoe bijgedragen zou mogen hebben. Op het programma stonden mooie stukken. Deze werden door beide koren met grote inzet en enthousiasme gebracht. Jongerenkoor Jigdaljahu zong onder leiding van dirigent Bert Noteboom bekende stukken als Psalm 21, Heer’ wijs mij Uw weg en De dag door Uwe gunst ontvangen, maar ook het prachtige ‘Wie maar de goede God laat zorgen’ (Wer nur den lieben Gott lässt walten). Het stuk ‘Achter de wolken’ (uitgevoerd door koor en solist) werd ook op heel mooie en gevoelvolle wijze gebracht, indrukwekkend.

In de zangmap van Harpe Davids zaten deze avond voornamelijk wat meer bekende en vaker gezongen stukken. Juist daarom kon er aandacht gegeven worden aan belangrijke accenten en verfijningen in de uitvoering van de liederen. Het ‘Amen’ in het Gebed des Heeren en het ‘Halleluja’ van ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’. Maar ook het derde vers van Psalm 116: ‘Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig’.
Harpe Davids sloot af met het indrukwekkende ‘Blijf bij mij, Heer’ waarvan het laatste couplet als samenzang gezongen werd.

We zien terug op een mooie en muzikale avond. Inzet, gedrevenheid en genieten van de klanken van zang en muziek. Daarnaast was er ook ruim gelegenheid voor ontmoeting en het onderhouden van de onderlinge contacten. Fijn dat ook onze nieuwe leden zoveel als mogelijk aanwezig waren.

We mochten stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de kerk in Europa. Dit mocht in alle rust plaatsvinden, een voorrecht gezien de onrust in de wereld om ons heen. Tijdens het concert werd gecollecteerd voor het werk van ‘Bijzondere Noden’. Een mooi bedrag (rond de € 980,-) werd opgehaald ten behoeve van onze naaste in nood. Onze naaste ver weg, onze naaste dichtbij. Vandaag de dag zoveel mensen die van ver gekomen zijn, gevlucht voor oorlogsgeweld. Wij allen (waar we ook vandaan komen of waar we naartoe gaan) kunnen niet missen wat we als koor op deze Hervormingsavond gezongen hebben:

‘k Heb U altijd van node, dag en nacht.

Slechts Uw gena verwint des bozen macht.

Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn.

Blijf bij mij, Heer’, in nacht en zonneschijn.

Jaco Bijlaar