Kerst met Harpe Davids in Beekbergen

Geplaatst op: 24 december 2015

Dinsdagavond 22 december vond Harpe Davids een gastvrij onthaal in het Noord-Veluwse dorp Beekbergen. Samen met jong gemengd koor Laudate Deum uit Apeldoorn werd deze avond in de Dorpskerk een mooi kerstconcert gegeven. Het in de concertaankondiging genoemde sneeuwvlokje voor de kerkramen was er niet. Het was eerder herfstig weer met regen en wind. Dit hield de belangstellenden echter niet thuis. De kerk was tot de laatste plek gevuld.

Harpe Davids opende deze zangavond met het zingen van het stuk ‘Heilige Nacht’. Na een woord van welkom, schriftlezing en gebed door dominee J. van Laar, zong Harpe Davids het eerst blok. Tijdens de laatste repetitieavond van het jaar was voor dit concert nog even flink gestudeerd: accenten leggen, pijnpuntjes aanpakken, letten op inzet en klank. Dirigent en zangers genoten zichtbaar van de muziek. Deze avond was de kerkzaal gevuld met de klanken van het gezongen kerstevangelie, van het orgel waar Harm Beens de begeleiding van de koren verzorgde, tot de plek voor de preekstoel waar de koren stonden opgesteld en dirigenten Minne Veldman en Arie Kortleven beurtelings elkaars koor op piano begeleidden. De muziek van Laudate Deum werd daarnaast ook verrijkt door de trompetklanken van Gijsbert Kortleven.

Harpe Davids zong dezelfde liederen als tijdens het concert in Hasselt. Het enthousiasme en de inzet waren er niet minder om. Eerbiedig werden stukken als Psalm 132 en ‘Gij daald’, Heer’ Jezus, van Uw troon’ ten gehore gebracht. Ook het prachtige ‘O heil’ge nacht’ werd met goed tempo en volume neergezet. Ingetogen en zacht kwam als afsluiter het ‘Stille Nacht’. Ook Laudate Deum had voor deze avond een mooi en afwisselend programma samengesteld. Bijvoorbeeld een schitterend ‘Kerstintrada’ van Martin Zonnenberg als opening en het bekende ‘Een roze, fris ontloken’. Veel indruk maakten het lied ‘Stil, stil, stil’ naar een bewerking van André van Vliet en natuurlijk het ‘Hallelujah’ uit de Messiah van Händel. Tijdens de avond was er verschillende keren ruimte voor samenzang. Voor Harpe Davids gelegenheid om het muzikale visitekaartje van de Genemuider bovenstem af te geven.

Tijdens deze zangavond hield dominee Van Laar (predikant van de Gereformeerde Gemeente van Rijssen-West) een meditatie naar aanleiding van de kerstboodschap zoals vermeld in Lukas 1. De engel Gabriël bezocht Maria in haar eenvoudige woning in Nazareth. Zij mocht het Koningskind, de Heere Jezus, onder het hart dragen. Hoe wonderlijk en onbevattelijk was dit alles voor Maria. Zij werd een begenadigde en gezegende vrouw. Aan de aanwezigen werd door de dominee Gods goedheid en de grootheid van Zijn welbehagen voorgehouden. Van dat welbehagen werd aan het slot van deze avond ook gezongen in het ‘Ere zij God’. Wat een wonder als deze engelenzang voor ons een hartenzang mag zijn of worden. Dan wordt Kerst 2015 onvergetelijk.

Wij mogen terugzien op twee mooie kerstconcerten (Hasselt en Beekbergen). De komende dagen zullen de kooractiviteiten even stilliggen en hopen wij de geboorte van de Heere Jezus te gedenken. Allen (lezers, luisteraars, zangers, dirigenten, musici, betrokkenen en belangstellenden) een gezegend kerstfeest toegewenst.

Deo Volente maandagavond 4 januari 2016 hopen wij weer te starten met de wekelijkse repetitie. Iedereen van harte welkom, ook nieuwe leden of jongens en mannen die eens een avond mee willen zingen/luisteren!

Namens het bestuur van Harpe Davids,

Jaco Bijlaar