‘Hij is opgestaan’

Geplaatst op: 22 maart 2016

 

Paasconcert Harpe Davids in Leeuwarden

Vrijdagavond 18 maart 2016 mochten dirigent, zangers en organisten van Harpe Davids zich verheugen op een zangavond in de mooie Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Met bus en auto werd de reis naar het hoge noorden aangevangen en we vonden weer een gastvrij onthaal aan de Bredeplaats in de Friese hoofdstad.

Deze avond (georganiseerd door inloophuis Achter de Hoven, de plaatselijke evangelisatiepost uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten) stond in het teken van het naderende Paasfeest. Ook de herdenking van het daaraan voorafgaande lijden en sterven van de Heere Jezus kreeg een plaats. Evangelist De Visser was in verband met familieomstandigheden niet in de gelegenheid de avond te leiden. In plaats daarvan was zijn Drentse collega evangelist Van Drunen uit Emmen bereid gevonden in Leeuwarden aanwezig te zijn. Op eenvoudige maar indringende wijze stond hij met ons stil bij de opstanding van de Heere Jezus zoals dat beschreven staat in Mattheus 28. Maria en Maria Magdalena mochten het wonder van de opgestane Levensvorst als eerste aanschouwen. Zij kregen van de Heere de opdracht om het de discipelen te boodschappen. Ook vandaag, anno 2016, komt deze boodschap nog tot ons. De evangelist wees de aanwezigen op het wonder van de opstanding, de betekenis van het lijden en sterven van de Heere Jezus en de noodzaak van het leren kennen van deze zaken in ons eigen hart en leven. Ook als je denkt: ‘ik ben te slecht’ of: ‘ik heb te veel verkeerde dingen gedaan’ … er is plaats aan de voeten van Jezus.

In drie blokken van drie stukken bracht Harpe Davids deze avond de ingestudeerde muziek ten gehore. Qua thema was er een verdeling gemaakt in lijdenstijd en Pasen. Stemmige ingetogenheid was er bijvoorbeeld bij het ‘Blijf bij mij Heer’’ en ’’t Is middernacht’. Ook zo zacht mogelijk zingen kost inspanning. Afwisseling zat met name in de bewerkingen van Psalm 116 en Psalm 84. Volume en meer uitbundigheid was er bijvoorbeeld bij Psalm 150 en in de orgelimprovisatie van onze dirigent Minne Veldman. Hij liet het historische Müller-orgel ‘vele tonen juichen’. De kooruitvoering werd afgewisseld met samenzang waarbij naast psalmen ook bekende paasliederen voorbijkwamen.

Terugkijkend mogen we zeggen dat het weer goed was om deze avond in Leeuwarden te zijn. Er was veel gelegenheid voor ontmoeting en als blijk van waardering kreeg iedere medewerkende een heerlijk Fries suikerbrood mee naar huis. In deze eens zo kerkelijke provincie zijn avonden als deze niet dik gezaaid en daarom is het misschien wel een extra stimulans om voor deze mensen (soms van heinde en ver komend) een mooie en goede avond te verzorgen. Onze inspanningen zijn echter tevergeefs als de zegen van de Heere er niet aan verbonden is. Niemand kan die zegen missen: evangelisten, musici, dirigenten, zangers, het (voor het oog) gemêleerde gezelschap van deze avond. Alleen die zegen maakt rijk.

Namens het bestuur goede en gezegende Paasdagen toegewenst.

Jaco Bijlaar