In Memoriam

Geplaatst op: 16 september 2016

 

In memoriam

Arend Beens

Dinsdag 13 september jongstleden werd ons koorlid Arend Beens door de Heere uit dit leven weggenomen na een lange periode van ernstige ziekte.

Arend was vrijwel vanaf de oprichting van ons koor in 2004 lid. Hij zong eerste tenor. Arend was een vriendelijke man die rustig zijn weg ging en trouw de repetities en uitvoeringen bezocht. Hij heeft met ons meegezongen de liederen en Psalmen die gaan over de kwetsbaarheid en de korte duur van het leven. Zoals verwoord in Psalm 103: Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Voor Arend is het werkelijkheid geworden. Hij mocht echter ook troost putten uit het Woord, getuige de tekst bovenaan de rouwbrief: ‘Wees sterk en heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij heengaat’.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie van harte Gods nabijheid en troost toe om dit verdriet te dragen. Mocht deze roepstem geheiligd worden aan ons aller hart.