Kerstzang van Harpe Davids in Hasselt

Geplaatst op: 19 december 2016

De Majesteit en Glorie van Uw Naam

‘Halleluja, Halleluja’. Deze woorden uit de Hebreeuwse taal klonken dinsdagavond 13 december 2016 klokslag 20:00 uur in de Stephanuskerk te Hasselt. Buiten was het donker en mistig. Binnen was het aangenaam. Harpe Davids gaf haar traditionele Kerstconcert en mocht weer een aantal zangliefhebbers in deze historische kerk ontmoeten waaronder veel vaste ‘hoorders’, sommigen zelfs vanuit het hoge noorden afgereisd.

Het intrada dat het koor als inleiding op deze avond zong was een bewerking van Psalm 8. Een zacht begin en een mooie opbouw naar het stevig gezongen eerste vers. In de laatste regel ging het volume er langzaam uit om weer te eindigen met een zacht en eerbiedig ‘Halleluja’: Prijst God. In drie blokken van telkens drie liederen werden de Kerstklanken ten gehore gebracht. Bekend werk als de lofzang van Maria, ’T was nacht in Beth’lems dreven en Vol van pracht. Maar gaandeweg het concert werd ook duidelijk dat er in de voorafgaande weken hard gewerkt was aan het onder de knie krijgen van nieuwe stukken. Neem ‘Wonderschoon klonk ’t lied der Eng’len. Het vierstemmige ‘Gloria’ bezorgde menige zanger tijdens de repetities hoofdbrekens en het was spannend om dit lied nu voor het eerst in de kerk voor publiek te laten horen. Ook aan een andere nieuwkomer in de zangmap: ‘een sterre gaat stralen’ was veel aandacht besteed. Een prachtig stuk dat ook deze avond zangers en toehoorders meenam. Wat een eerbied en aandacht waren er bij het gevoelvol uitgevoerde Stille Nacht. Een overbekend lied maar deze avond werd het met veel zorg en met aandacht voor de verschillende accenten neergezet. De begeleiding van alle stukken was in handen van onze vaste toetsenisten Harm Beens en Jan Koster en onze dirigent Minne Veldman leidde koorzang en muziek ook deze avond weer met grote gedrevenheid. Daarnaast gaf hij nog een orgelimprovisatie waarin het lied ‘Hoor, de Eng’len zingen d’eer verweven was.

Het wonder van de komst van Gods Zoon naar deze donkere wereld om miljoenen zalig te maken klonk ook door in de meditatie die student Mouw voor de aanwezigen hield. Vanuit het boek van de profeet Maleachi bepaalde hij ons bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus. Net als nu was het ten tijde van Maleachi een donkere en ernstvolle tijd. Student Mouw trok daarom ook lijnen naar de tijd waarin wij leven en de Wederkomst van Christus die aanstaande is. Ernstig legde hij uit voor wie deze dag een dag van verschikking zal zijn maar ook voor wie dit een dag van uitzien mag zijn, uitzien naar de Zon der gerechtigheid. Vóór dit uitzien is het nodig dat er voor het eerst of opnieuw een verlangen geboren wordt naar de komst van de Heere Jezus in ons hart en leven.

Na dit gesproken Woord waaruit opnieuw de liefde van God naar voren kwam was de tekst van het laatste lied van de avond extra ingrijpend. ‘Hij komt uit ’s Hemels heerlijkheid, maar vindt geen plaats voor Zich bereid’. Het koor zong de Kerstzang, een lied over het diepe afdalen van de Zoon des mensen naar deze aarde en het grote werk dat Hij daar voor zondaren gedaan heeft. Deze mooie avond in Hasselt mochten we die Boodschap ontvangen én zingend uitdragen. We hopen de 23-ste december in Amsterdam opnieuw bij Advent en Kerstfeest stil te staan, te zingen over de Majesteit en Glorie van Gods Naam en over de enige Naam die onder de mensen gegeven is, door Welken wij allen zalig moeten worden.

Jaco Bijlaar