Harpe Davids zingt in Amsterdam

Geplaatst op: 28 december 2016

 

Hoort gij daar die Eng’len stem

Vrijdagavond 23 december 2016 vertrok een bus met zangers vanuit de tapijtstad met als bestemming onze hoofdstad. Deze avond was het koor te gast in de Oosterkerk. Dit 17e-eeuwse kerkgebouw is al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw niet meer in gebruik voor de zondagse erediensten.
Er worden echter tal van activiteiten georganiseerd waaronder lezingen, tentoonstellingen, open podia én concerten. Harpe Davids mocht al zingend de Boodschap van Advent en Kerst laten horen. Vanonder het Van Oeckelen-orgel klonk kwalitatief hoogwaardige zang. Regelmatig ging de duim van de dirigent even omhoog. Ontspannen liet het koor  ‘Wonderschoon klonk het lied der Eng’len’ horen. Inspanning en focus waren er bijvoorbeeld bij het laatste couplet van de Kerstzang (alle t’s tegelijk). Wat klonk ook Stille Nacht weer mooi in deze historische ruimte.
Tijdens de samenzang was er gelegenheid om de bovenstem te laten horen. Naast zijn plek voor het koor was onze dirigent deze avond ook te zien op de orgelbank. In een aantal orgelbespelingen liet hij horen wat het oude orgel van deze kerk nog altijd in zich heeft.

Ons publiek op deze avond bestond uit een klein maar gemêleerd gezelschap. Dit gaf een indruk hoe het is om in het kader van het evangelisatiewerk in deze grote geseculariseerde stad een kerkelijke activiteit te ondernemen. Bovendien is het goed om te bedenken dat mensen die misschien normaal gesproken nooit in een kerk komen op een avond als deze toch (weer) in aanraking komen met het Woord van God. Want ook nu klonk weer het Evangelie, de blijde Boodschap van de geboorte van Gods Zoon en het kan ook deze avond iemand tot zegen geweest zijn.
We hoorden het in de meditatie die student Mouw voor ons hield en ook kandidaat Scheer refereerde hieraan in het slotwoord: God laat alle dingen medewerken ten goede. Een man als keizer Augustus maakte met zijn volkstelling deel uit van Gods plan en ook hierdoor werd de profetie vervuld. Wat zou het groot zijn als door het gesproken of gezongen Woord zangers, musici en toehoorders iets van het wonderbare Licht mochten zien. Niet letterlijk een Eng’len stem, hier beneden is alles met gebrek, maar wel de Boodschap die zij eens aan de herders mochten verkondigen. Dan zullen we Kerst 2016 in Amsterdam nooit meer vergeten.
Jaco Bijlaar