De oogst is nog niet binnen

Geplaatst op: 15 oktober 2018

 

(Door Jaco Bijlaar)

De oogst is nog niet binnen

Vrijdagavond 12 oktober, een najaarsavond die zomers aanvoelde. Een mooie avond om de zangmap te pakken en naar Leeuwarden te reizen. Ook in Rijssen pakte men de muziek bij elkaar en ging de reis richting het noorden. In de Grote- of Jacobijnerkerk werd stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van de evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten. Samen met de Noordermannen mocht Harpe Davids het muzikale deel van deze avond verzorgen.

In de Jacobijner waren alle zitplaatsen zo’n beetje bezet. Fijn om vanaf onze vaste plaats onder het orgel zoveel toehoorders te zien. Genodigden ((oud)-evangelisten, bestuursleden, kerkenraden), vrijwilligers en veel bezoekers van de Leeuwarder post. Evangelist De Visser stond in zijn openingswoord stil bij onze afhankelijkheid van God die ook bij het evangelisatiewerk zo gevoeld wordt: mensen kunnen zaaien en (kerk)planten, natmaken (het Woord dichtbij de mensen proberen te brengen) maar God is het die de wasdom geeft. Hij kan het Woord verder dan het gehoor brengen. Ook ds. Joosse gebruikte in zijn meditatie over Gods akkerwerk het beeld van een landbouwer. Het komt ook terug in de titel van het jubileumboek dat deze avond gepresenteerd werd. De oogst is nog niet binnen, zoals ouderling Van der Spek bij de boekpresentatie zei. Het getal van de grote schare die eens aan de glazen zee zal staan is nog niet vol. Er moeten nog mensen toegebracht worden. Vanuit alle delen van de wereld, ook vanuit Leeuwarden. Al 40 jaar mag er in de Friese hoofdstad geëvangeliseerd worden. Samen met 4 betrokkenen (de weduwe van de eerste evangelist, 2 oud-evangelisten en de huidige evangelist) werd stilgestaan bij een aantal gebeurtenissen uit die 40 jaren: de zoektocht naar een kerkgebouw, de eerste contacten, de band met de moedergemeente Kampen en de projecten die op dit momenteel lopen.

Naast spreektijd was er ook veel zangtijd. Deze avond zongen wij met Harm Hoeve als begeleider. Twee stukken werden samen met het Noordermannenkoor gezongen: Psalm 146 (gedirigeerd door Koos Tillema) en Psalm 103 (gedirigeerd door Edwin Velvis). Harpe Davids bracht een gevarieerd programma ten gehore: Psalmen (9, 87) en liederen (Heer’ ik hoor van rijke zegen, God zij met u tot ons wederzien) met toepasselijke teksten. Bijzonder was toch wel ‘Wat de toekomst brenge moge’ met koorzang, een stukje samenzang en als slot het heel zacht gezongen ‘neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind’. Als een bede om Gods leiding op ons levenspad.

Het was weer goed en fijn om als koren naar elkaar te luisteren en met elkaar te zingen. Ook mochten we veel horen over de geschiedenis van de Leeuwarder evangelisatiepost die uitgroeide van een ‘eenmansproject’ tot een organisatie waar veel mensen binnen en buiten de classis Kampen bij betrokken zijn. Toch moeten we niet eindigen in de mens maar in God Die de liefde en de kracht gaf en Die dit nog geeft. Hij geve ons ook gebed voor de evangelisatie. Moeilijk werk op eenzame posten. Maar met God als Leidsman en Gids ook een mooi werk.

Niet ons, O Heer’, niet ons, Uw naam alleen
zij, om Uw trouw en goedertierenheen,
all’ eer en roem gegeven.