In de mensen een welbehagen

Geplaatst op: 18 december 2018


(door Jaco Bijlaar)

Kerstconcert 2018 Harpe Davids

Zaterdagavond 15 december: De concertagenda’s stonden bol van de Kerstzangavonden. Buiten was het snijdend koud. Binnen brandde de kachel en belangstellenden haastten zich de warme kerken binnen. Zo ook in Hasselt. Samen met gemengd koor Cantilena uit Staphorst stond Harpe Davids klaar voor het traditionele Kerstconcert in de Stephanuskerk. De mannen van Harpe Davids bovendien voor het eerst in het net nieuw aangeschafte koorkostuum.

Onder enthousiaste leiding van de dirigenten Evert van de Veen en Koos Tillema werd veel moois ten gehore gebracht. Bij Cantilena minder bekende en traditionele liederen maar in plaats daarvan stukken uit Kerst oratoria als ‘De belofte vervuld’ en ‘Jozef’. Stukken als ‘De herders’ en ‘de koninklijke lijn’ maakten indruk. Harpe Davids had iets bekendere stukken op de lijst staan maar bracht daar in sommige gevallen eigen accenten in aan. Met name bij ‘Heerlijk klonk het lied der eng’len’ was dat te horen: even een stilte in de laatste regel en dan alle aandacht voor het ‘hoort Zijn stem’. Een lied als ‘Stille Nacht’ is altijd mooi en bijzonder om te zingen. Een lied om de tijd voor te nemen en te proberen die eerbiedige stilte als het ware ook in de kerk te krijgen. De samenwerking tussen dirigenten en koren kwam goed uit de verf. Ook de musici (Harm Beens op het orgel, Jaap Eilander achter de piano en Arjan & Edith op de trompet) verzorgden samen een prima begeleiding. Het was even passen en meten daar onder het orgel maar met behulp van de ruimte aan beide zijden van het vak waar we zaten, konden beide koren toch vrij snel en probleemloos van zit- en zangplek wisselen.

‘Het feest van Gods liefde’: dat was het thema van de meditatie die evangelist De Visser uit Leeuwarden voor ons hield. God heeft Zijn werk niet laten varen maar Hij heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon gezonden heeft. Ook voor mensen die nu leven, in het bijna voorbije jaar 2018, Geloof in Hem is nodig. De vraag werd aan ons allemaal gesteld: ‘Heb je ’s nachts wel eens wakker gelegen met de vraag hoe je bekeert kunt worden’? Nicodemus kwam ’s nachts naar Jezus toe met vragen over wedergeboorte en bekering. Hij was een hoogleraar, heel goed thuis in de Schriften, maar hij wist niet dat het geloof in Jezus nodig is om behouden te worden. Zo is het van nature met ieder mens. Zoals ook ouderling Post in zijn afsluitende woord zei:‘ontdekkend licht is nodig’. Voordat we Hem nodig krijgen moeten we inzien hoe diep we als mensen gevallen zijn. Wat groot als we Hem mogen lief krijgen en mogen verwachten.

We hebben het gezongen: ‘God heeft in de mens behagen. Zalig die naar vredevragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem’. In een tijd waarin de vrede op deze aarde soms ver te zoeken is kan God vrede geven in ons hart. Het zaad van het Kerstevangelie is weer gestrooid in Hasselt. God zal de wasdom geven.