Enquete start seizoen

Beste koorleden,

Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om de repetitieavonden weer op te starten. Inmiddels is bekend dat op maandagavond de kerkzaal niet beschikbaar is in verband met de catechisaties die onder de huidige omstandigheden ook nog later op de avond gegeven worden. Op dinsdagavond is de kerkzaal wel beschikbaar. Voor ons is belangrijk te weten wie voornemens is de repetitieavonden weer te komen bezoeken en zo ja, op welke avond. Voor de maandagavond zou gebruik gemaakt kunnen worden van een locatie elders in Genemuiden waar ook de 1,5-meter-norm nageleefd kan worden. 

Ons vriendelijke maar ook dringende verzoek is om zo snel mogelijk maar uiterlijk maandag 31 augustus aanstaande jullie voornemen ten aanzien van het bezoeken van de repetitie aan te geven. 

Onderstaand de opties die ook in de enquete terug te vinden zijn:
1. Ik ben voornemens weer te komen repeteren, ik kan alleen op de maandagavond; 
2. Ik ben voornemens weer te komen repeteren, ik kan alleen op de dinsdagavond;
3. Ik ben voornemens weer te komen repeteren, ik kan zowel op de maandagavond als op de dinsdagavond;
4. Onder de huidige omstandigheden bezoek ik de repetities vooralsnog niet. 

Alvast onze dank. Wij hopen jullie zeer binnenkort te kunnen informeren over het vervolg. 

Een hartelijke groet van het bestuur