Reglement Harpe Davids

Reglement Mannenkoor Harpe Davids Genemuiden

Dit reglement bevat een aantal huisregels van ons koor en is gebaseerd op onze statuten. (zie artikel 19)

Statuten
Het ‘statuut mannenkoor uitgaande van der Gereformeerde Gemeente’ bevat 19 artikelen, te weten:

1. Naam en zetel
2. Grondslag
3. Doel
4. Zelfstandig onderdeel
5. Toezicht kerkenraad
6. Opening en sluiting
7. Lidmaatschap
8. Einde van het lidmaatschap
9. Geldmiddelen
10. Bestuur
11. Bestuur
12. Bestuurstaak
13. Verantwoording
14. Ledenvergadering
15. Toegang en stemrecht
16. Besluitvorming
17. Statutenwijziging
18. Ontbinding
19. Reglementen

 

Repetitieavonden (zie artikel 6)
Repetitieavonden worden geopend met gebed en het lezen van een stukje uit de Bijbel. Er wordt met dankgebed afgesloten. We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op repetitieavonden. Bij het niet aanwezig zijn op repetitieavonden melden we ons met opgaaf van reden af bij de voorzitter. Hetzelfde geldt voor het vroegtijdig verlaten van de repetitieavond. Om de oefentijd op de repetitieavonden zo effectief mogelijk te gebruiken streven we ernaar om het praten onderling zoveel mogelijk te beperken. Uit eerbied voor de gezongen teksten en Gods huis waar we ons in bevinden laten we onze mobiele telefoons in onze zak. Mis je een muziekstuk? Meld dit in de pauze of na afloop.

Contributie (zie artikel 9)
De reguliere contributie bedraagt € 40,00 per kwartaal.
Senioren betalen € 35,00 per kwartaal.
Junioren/studenten betalen € 27,50 per kwartaal.

Organisatie (zie artikel 10, 11 en 12)
Om effectief te kunnen werken zijn er een aantal commissies, te weten de PR commissie, sponsorcommissie, muziekcommissie en sociale commissie. Elke commissie bestaat uit een aantal koorleden en staat onder leiding van een bestuurslid.

PR commissie
De PR commissie zorgt ervoor dat uitvoeringen in kranten en moderne media aangekondigd worden. Ook zorgt de commissie ervoor dat er terugblikken komen op de gehouden uitvoeringen.

Sponsorcommissie
De sponsor commissie heeft als voornaamste taak het doen van fondsenwerving rond uitvoeringen. Dit gebeurt o.a. middels de verkoop van advertenties in programmaboekjes. Daarnaast zorgt de commissie voor structurele sponsorinkomsten middels banners op de website.

Muziekcommissie
De muziekcommissie bepaald in overleg de te zingen/repeteren stukken tijdens een seizoen. Hiervoor wordt een werklijst opgesteld, zodat leden kunnen zien welke stukken behandeld worden. Daarnaast organiseert de muziekcommissie de uitvoeringen gedurende het seizoen. Deze commissie heeft hierbij contact met andere koren, musici en organisatiecomités van goede doelen/stichtingen. V.w.b. de financiële consequenties van uitvoeringen heeft de muziekcommissie contact met het bestuur en wordt waar nodig een benodigd budget voorgelegd aan de sponsorcommissie.

Sociale commissie
De sociale commissie houdt zich bezig met het bezoeken van leden in tijden van blijdschap en droefheid.
Dit gaat dan over bijvoorbeeld: afleggen van kraambezoek bij geboortes, bijwonen van huwelijk of huwelijksjubilea, bezoeken van koorleden tijdens ziekte en overlijden van een koorlid of familieleden daarvan.

Uitvoeringen (zie artikel 3 en 12)
Op jaarbasis zijn er max. 7 uitvoeringen. We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de uitvoeringen. Bij het niet aanwezig zijn op uitvoeringen melden we ons met opgaaf van reden af bij de voorzitter. De opstelling tijdens de uitvoeringen wordt geregeld door de koorleider. Bij aantreden hebben we het bovenste knoopje van ons jasje dicht. De uitvoeringsmap wordt, met de tekst naar voren, in onze rechterhand gedragen. Tijdens het gebed willen we, voor zover mogelijk, gaan staan.

Organisten
Bij zelf georganiseerde uitvoeringen spelen de eigen organisten van het koor. Hier mag op jaarbasis max. 1x van afgeweken worden. Bij uitvoeringen die gezamenlijk worden georganiseerd, cd-opnames en jubileumavonden neemt het bestuur, in overleg met de organisten, een beslissing over de begeleiding.

 

Download hier het reglement van Harpe Davids

Terug naar de ledenpagina.