Peiling aanwezigheid Oldebroek

Beste koorleden,

René van Wendel organiseert op zaterdag 2 juli een Psalmzangavond in Oldebroek en heeft gevraagd of wij daar onze medewerking aan willen verlenen door als leden aanwezig te zijn om bovenstem te zingen. Om te inventariseren of we daar genoeg leden voor hebben, zouden we jullie bereidheid willen peilen. Willen jullie onderstaande poll uiterlijk op vrijdag 10 juli invullen? De zangavond begint om 19.30 uur.

  • ja, ik hoop dan aanwezig te zijn;
  • nee, dan ben ik afwezig.

Alvast onze dank. Wij hopen jullie zeer binnenkort te kunnen informeren over het vervolg. 

Een hartelijke groet van het bestuur