Algehele leiding, Ds. A. Verschuure. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.
Medewerking wordt verleend door de mannenkoren ‘Dit is ’t ús bynt (Damwoude) en Harpe Davids (Genemuiden). […]