Koos Tillema (sinds september 2017)


Met ingang van het nieuwe seizoen is dhr. C. Tillema uit Kampen benoemd als dirigent van mannenkoor Harpe Davids. Hij volgt Minne Veldman op die zes jaar Harpe Davids dirigeerde.

Koos speelt al van zijn 7e op het orgel en vanaf zijn 17e begeleidt hij de gemeente als kerkorganist. Koos heeft meerdere leraren gehad, o.a. Harm Hoeve, die hij ook regelmatig vervangt en is ook regelmatig registrant bij Harm Hoeve. Zijn passie is muziek vandaar ook zijn gedrevenheid als het gaat om bijna alles wat muziek te maken. heeft.

Wij hopen op een vruchtbare periode waarin we met harmonie met elkaar mooie dingen mogen laten horen onder zijn leiding.

Minne Veldman (sinds 1 januari 2011)


Minne Veldman is sinds 1 januari 2011 onze dirigent. In de achterliggende jaren hebben we hem leren kennen als een zeer gedreven persoon, die het belangrijk vindt om de gezongen tekst uit te beelden. Zo wil hij graag met variatie van tempo en volume bepaalde woorden nadruk geven.

Verder is hij erg nauwgezet op de articulatie. We worden er iedere week aan herinnerd om met een open mond te zingen, zodat er een mooie ronde klank ontstaat en geen keelklank.
In de afgelopen jaren heeft dat er in geresulteerd dat het koor sterk vooruit is gegaan in de manier van het uitdragen van het gezongen woord.

Onder zijn leiding is de cd “Eind’loos in genade” opgenomen en in 2013 uitgebracht.
Daarnaast hebben zijn inspanningen er mede voor gezorgd dat we soms ver buiten onze gemeentegrenzen zingen en dat we volgens vele hoorders een volwassen koor geworden zijn.

Voor zijn curriculum vitae verwijzen we u naar  www.minneveldman.nl


Albert Bekendam (dirigent van 2004-2010)

In het voorjaar van 2004 ontstonden er plannen voor de oprichting van een mannenkoor vanuit de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden. In het najaar van 2004 kon een mannenkoor gerealiseerd worden, dat als naam ‘Harpe Davids’ kreeg. Meer dan 50 koorleden waren op de eerste repetitieavonden aanwezig. Binnen enkele jaren groeide het koor uit tot ca. 70 zangers.

Ook een dirigent werd in 2004 aangetrokken: Albert Bekendam (1952). Hij heeft ruime ervaring opgedaan in de muziekwereld: speelde al op jonge leeftijd mee in een fanfarekorps, studeerde aan de Zwolse Muziekschool het vak Trompet en ontwikkelde zich verder tot trompettist. Ook volgde hij cursussen harmonie, fanfare en directie bij musicus en componist Piet van Meyer. De liefde tot de koperblazers is altijd gebleven…

In Hollandscheveld dirigeerde hij inmiddels enkele jaren een kinder- en gemengd koor. Ook in Genemuiden stond een koor onder zijn hoede, evenals in de buurtschap ’s-Heerenbroek. Als trompettist verleende Albert Bekendam veelvuldig medewerking bij koren en zanguitvoeringen.

Er volgde later een periode van muzikale rust. Toch bleef de belangstelling voor muziek bij Albert Bekendam. In 2004 zei hij dan ook volmondig ‘ja’ op het verzoek van het interim-bestuur om het dirigentschap bij Harpe Davids te vervullen. ‘Ik zal jullie de eerste jaren op weg helpen.’ Voor Albert Bekendam was een mannenkoor nieuw, en voor veel van de koorleden was een mannenkoor ook nieuw.

Ongeschoolde zangers moest Albert Bekendam ‘aan het zingen zien te krijgen’. Iedereen was nog onervaren: dirigent, bestuur, organisten en zangers. In december 2004 volgde de eerste uitvoering: medewerking aan de jaarlijkse kerstbijeenkomst in de grote zaal van de kerk. In 2005 kon Harpe Davids zich met zijn leden en dirigent presenteren op de eerste psalmzangavond die het koor in de Jachin en Boaz kerk had georganiseerd, keurig in koorpak gestoken.

In nauw overleg tussen muziekcommissie en dirigent werd er hard gewerkt aan het opbouwen van een repertoire: koorbewerkingen van psalmen en geestelijke liederen. Inmiddels kreeg Harpe Davids op bescheiden wijze bekendheid in de regio en werd er meegewerkt aan enkele zangavonden in Grote – of St. Stefanuskerk in Hasselt en de Bovenkerk in Kampen. In mei 2010 werd in de Bovenkerk te Kampen de eerste cd van Harpe Davids onder leiding van Albert Bekendam opgenomen. Verder werd aan deze cd medewerking verleend door Johan Bredewout (vleugel), Leon Koppelman (panfluit), Maurice van Dijk (trompet), Corine Wielink (viool) en Annemet Lems (sopraan).

In hetzelfde jaar gaf Albert Bekendam aan zijn dirigentschap na ruim 5 jaar te willen beëindigen. In de zomer van 2010 werd tijdens een informeel samenzijn met koorleden afscheid genomen van Albert Bekendam als dirigent.

Mannenkoor Harpe Davids is veel dank verschuldigd aan zijn oud-dirigent. Onder zijn leiding werd een stevig fundament gelegd, dat een opvolger perspectief biedt!