Over Harpe Davids

crop-HD

Wie zijn wij?

Ons koor gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Genemuiden, maar wij hebben ook leden met een andere kerkelijke achtergrond. Ons koor telt rond de 50 leden. Iedere maandagavond repeteren wij van 20:00 uur tot 22:00 uur in een van de zalen van de Jachin en Boaz kerk in Genemuiden. De zangers van ons koor zijn onderverdeeld in de gebruikelijke mannenkoorpartijen: 1e tenor, 2e tenor, bariton en bas. Wij geven regelmatig uitvoeringen, alleen of met andere koren. Wij verlenen geen medewerking aan activiteiten die op zondag plaatsvinden.

Wat streven wij na?

Het samen zo mooi mogelijk uitvoeren van psalmen en geestelijke liederen tot eer van Gods Naam.

Tot eer van God

Ons zingen moet ten diepste zingen met ons hart zijn. Wij zingen tot eer van Hem, Die ons een stem geeft om te zingen. Onze bedoeling is om God te verhogen in ons lied (zoals vermeld in Psalm 146) en om door middel van onze zang Zijn Woord te verspreiden.

Samen

Onderlinge verbondenheid, meeleven en sociale contacten vinden wij belangrijk. Het is goed en samenbindend om bezig te zijn met een gezamenlijke hobby en om samen toe te werken naar een doel. Daarnaast is er op onze repetitieavonden en tijdens extra activiteiten volop gelegenheid voor ontmoeting en onderling contact.

Mooi

Onze zang willen wij eerbiedig en mooi uitvoeren. Wij willen de kwaliteit van onze zang blijven ontwikkelen en maken daarom gebruik van de diensten van een professionele dirigent. Wij mogen genieten van muziekstukken die goed en mooi gezongen worden, maar wij zijn ook kritisch. Verbetering wordt altijd nagestreefd.

Psalmen en gezangen

Wat is onze stijl?

  • Bij de selectie van te zingen muziekstukken is Gods Woord leidraad;
  • Psalmen/psalmbewerkingen maken een belangrijk deel uit van ons repertoire;
  • De Genemuider Bovenstem dragen wij een warm hart toe. Tijdens de samenzang is dit goed hoorbaar. Wij dragen graag bij aan instandhouding van dit cultureel erfgoed. Dit doen wij onder andere door de verkoop van een speciaal zangboekje voor de Bovenstem.

Wij repeteren elke maandag in de één van de zalen van de Jachin en Boaz kerk in Genemuiden van 20:00 tot 22:00 uur. U bent ten allen tijden welkom om onze repetitieavonden te bezoeken en ook eens mee te zingen en de sfeer te proeven. Nieuwe leden zijn van harte welkom!